osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
For our foreign customers
Conditions of Use
Gradings and abbreviations
Partners
Contact Us
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
What's New? more
Autófer Veterán Autó-Motor Rally 1987
Autófer Veterán Autó-Motor Rally 1987
2200Ft
Pázmány Péter életútja

Nagyvárad, 1570. október 4. - Pozsony, 1637. március 19.
esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezető alakja, író.

Protestáns családból származott, 1583-ban mostohaanyja befolyására kolozsvári diák korában katolizált. 1587-ben belépett a jezsuita rendbe. Kolozsvárott, Krakkóban, Bécsben, végül Rómában tanult, majd Grazban működött.
1601-ben visszatért Magyarországra hittérítőnek, majd 1603-tól a grazi egyetemen tanított.
1607-ben Forgách Ferenc esztergomi érsek udvarába került.
1616-ban, miután a pápa már korábban felmentette szerzetesi fogadalma alól, előbb turóci préposttá, majd esztergomi érsekké nevezték ki.
1629-ben bíboros lett.
1619-ben Nagyszombatban nevelőintézetet és papneveldét, 1623-ban Bécsben magasabb papnevelő intézetet (a későbbi Pazmaneum), végül 1635-ben Nagyszombatban egyetemet alapított teológiai és, bölcsészeti karral (a jelenlegi Eötvös Loránd Tudományegyetem). Pozsonyban jezsuita kollégiumot és iskolát, Érsekújváron és Körmöcbányán ferences kolostort létesített.
Pázmány Magyarországon - mind politikai, mind egyházi tekintetben - az ellenreformáció vezéralakja volt. Működése elsősorban a Habsburg-udvart szolgálta, noha látta a Habsburg hegemónia veszélyeit a magyar rendi érdekekre. Ugyanakkor képviselte az egész magyar nagybirtokos osztálynak a „feudalizmus második kiadása”, a második jobbágyság rendszerének megszilárdítására irányuló törekvését; ehhez szükséges volt mind az udvar politikai támogatása, mind az ellenreformációs küzdelmekben újjászerveződött és korszerűsödött katolikus egyház ideológiai fegyverzete.
Pázmánynak egyházpolitikai munkásságával s még inkább hitvitázó írásaival döntő része volt a magyarországi rekatolizációban. Számos főúri családot (Forgách Miklós és Zsigmond, Thurzó Kristóf, Esterházy Miklós, Zrínyi György stb.) ő térített vissza a katolikus hitre. Nézetei hatással voltak Zrínyi Miklós nézeteinek alakulására. Református prédikátorok (Magyari István, Alvinczy Péter) ellen írt vitairatai, prédikációi, imádságai, amelyeket népies magyar nyelven írt, kimagasló szerepet játszottak a magyar irodalmi nyelv megteremtésében, erőteljes stílusukkal maradandó értékei a magyar irodalomnak.

Fő művei: Felelet (Nagyszombat, 1603); Keresztyéni imádságos könyv (Graz, 1606); Öt szép levél (Pozsony, 1609); Isteni igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1613); Vasánapokra és egynéhány ünnepekre rendelt evangéliumokról prédikációk (Pozsony, 1631); Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek összes munkái (I – VII., Bp., 1894 – 1905); Pázmány Péter munkáiból (Bp. 1904); Pázmány Péter összegyűjtött levelei (I – II., Bp., 1910 – 11); Pázmány Péter válogatott írásai (Rónay György válogatása, Bp., 1957)

forrás: Magyar Életrajzi Lexikon
A cikkhez kapcsolódó termékek
Berán Lajos: Pázmány Péter 1935


Shopping Cart more
0 items
Questions?
email:numizmatika@gyujtokboltja.hu
Bestsellers
01.Magyar Általános Bank részvény 10 pengő 1926
02.Első Magyar Üveggyár részvény 400 korona 1894
03.Otthon Ingatlan és Építő részvény 1000 korona 1917 - Bánki Donát
04.Athenaeum Irodalmi és Nyomdai részvény 100 pengő 1943
05.V. István obolus ÉH269 H358
06.100 pengő 1930, sorozatszám előtt csillag
07.Államadóssági kötvény Erdélyi Nyereménykölcsön 100 pengő 1941
08.Belgium kötvény 1000 frank 1935 - Antwerpen
09.Erzsébet királyné Sanatorium Sorsjegykölcsön 5 korona 1904
10.Esztergomi Takarékpénztár részvény 100 forint 1875
Languages
Magyar English

Currencies
Newsletter
 
Subscribe to our newsletter!
Attention!

The presented items with totalitarian symbols are in the numismatic webshop solely for collection! The owner of the numismatics webshop distances himself from any kind of extremist views, which are connected with these symbols!

The coin shop continuously buys antiquities, which are covered by a total of numismatics:
hungarian and foreign coins (circulated coins, paper money, commemorative coins, specimen banknotes too), share certificates, bonds, debentures, lottery tickets, all kind of civil and military badges and awards, antique papers, appointment and donation documents, small miltary equipments, classic, modern and contemporary art medals, plaques, prize medals, statuettes, related literature, catalosg and historical books or additional coin collecting supplies related to the collection.

Complete collections, bequests survey, acquisition in the numismatics shop for cash!
Gyűjtőkboltja.hu numismatics webshop and coinshop: old coin - medals of the Hungarian Numismatic Collectors Society - paper money - banknote - commemorative medallion - historical securities - share - bond - debenture - lottery ticket - badge - award - medalist - plaque - award medal - statuette - vocational book - cataloge - Leuchtturm coin holders - album - gulden - cronen - pengő - forint - fillér - buying and selling - swap - barter


©2004 Powered by: Deninet Ltd., 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Operator: Gyűjtőkboltja.hu - Numismatics and medal art - our Partner: Pannonia Terra Numizmatika - Coin and Medal Shop - numismatics collectors and hungarian numismatics specialist shop in Budapest