osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
For our foreign customers
Conditions of Use
Gradings and abbreviations
Partners
Contact Us
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
What's New? more
Kőrös-Belovár-Verőcze-Barcs Vasút részvény 200 korona 1908 (CRO)
Kőrös-Belovár-Verőcze-Barcs Vasút részvény 200 korona 1908 (CRO)
9500Ft
Az Éremkedvelők Egyesülete megalakulásárólÉremkedvelők Egyesülete (ÉKE) érem- és plakettművészeti honlap


A magyar plakett- és érem-művészet föllendítésére a művészek és műbarátok egy csoportja életrevaló akciót indított meg. \"Éremkedvelők Egyesülete\" címmel egyletet alapítanak, amely a maga tagjai s csakis ezek számára évenként egy egy plakettet vagy művészi érmet készíttet egy az egyesület által kijelölt művészszel. Az előttünk fekvő alapszabály-tervezet szerint a tagok lehetnek alapítók 1500 korona lefizetésével, vagy pártolók évi 50 koronával, vagy rendes tagok évi 12 koronával. A két utóbbi kategóriánál a tagok három évre kötik le magukat. Az egyesület legfeljebb 150 tagot számlálhat, az egyes plakettek és érmek tehát csupán ily számban készülhetnek, miáltal azok ritkaság-becse is fokozódik. E kötelezettséggel szemben az alapító-tagok élethossziglan, a pártolók pedig tagságuk tartama alatt évenként egy-egy ezüstérmet vagy plakettet kapnak, a rendes tagok ugyanezt bronzban. A terv egészséges, kivitele aligha ütközik különösebb nehézségbe. Hatása pedig bizonyára felette kedvezni fog frissen föllendült plakett-művészetünknek, amely csak azért nem fejlődhetik eléggé, mert közönségünk érthetetlen egykedvűséget tanúsít a művészet e bájos technikájával szemben. Mennyi pénzt költenek nálunk egyletek és társaságok, ünnepi bizottságok és hivatalos fórumok a művészietlen jubiláris emléktárgyakra, díszoklevelekre, kitüntetésekre és jutalmakra, rég unott kelyhek, bijouk stb. formájában versenydíjakra, holott mindezek helyét sokkalta nagyobb benső értékkel a plakettnek és művészi éremnek kellene elfoglalnia. A tervbe vett egyesület talán nemcsak a tagjai számára megrendelt művekkel, hanem példájával is kedvet kelthet közönségünkben e finom technika ápolására.

forrás: Lyka Károly, Művészet - 1905
Megalakult az ÉKE - Éremkedvelők Egylete

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének keretében 2005. november 29-én tartotta alakuló ülését a MÉE Éremkedvelők Egylete, rövidített nevén MÉE-ÉKE.
Az új numizmatikai csoport 30 alapító taggal kezdte meg működését és célja azonos az 1905-ben alapított ÉKE (Éremkedvelők Egyesülete) célkitűzéseivel.

A száz évvel ezelőtt alapított ÉKE sokat tett a magyar éremművészet fejlesztéséért és hazai, valamint nemzetközi megismertetéséért.

Az ÉKE évente a tagok által fizetett tagdíjért tagi illetményként egy-egy számozott érmet adott tagjainak, melyeket a legnevesebb magyar művészek készítettek. Az ÉKE érmei ma numizmatikai ritkaságok, s legtöbbjük a legszebb magyar érmek közé tartozik. Ilyenek a teljesség igénye nélkül:

Beck Ö.Fülöp „Petőfi” és „Mikes Kelemen” érme
Telcs Ede „Anyaság”, „Boszorkány”, „Hadba vonulók” érme, ill. plakettje
Berán Lajos „Kőrösi Csoma Sándor”, valamint „Erosz” c. érme
Reményi József „Kalotaszeg”, „Auróra”
Moiret Ödön „Szent György” és „Dürer” c. éremművészeti alkotása

Az ÉKE kiadványaként jelent meg dr. Huszár Lajos és dr. Procopius Béla „Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn” c. német nyelvű katalógusa, melynek nagy része volt abban, hogy a magyar éremművészet a XX. Század első felében világhírűvé vált.

Az ÉKE - mely a II. Világháború után megszűnt -, munkáját kívánja folytatni a most megalakult ÉKE.
Az ÉKE-nek az lehet a tagja, aki a MÉE-nek is tagja, s vállalja az évi - jelenleg - 25.000 Ft tagdíj megfizetését és segíteni kívánja az Egylet céljainak megvalósulását.
Ezért évente egy-egy, magyar éremművész által készített, számozott érmet kap tagi illetményként.
A tagi illetményként készíttetett érmet csak a tagok kapják, az kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Összejöveteleinket – a nyári szünet kivételével – általában minden hó első hétfőjén tartjuk 16-18h között, a Magyar Numizmatikai Társulat 1085 Budapest, Csepreghy u. 4. sz. alatti helységében. Legközelebbi összejöveteleink március 6-án, április 3-án és május 8-án lesznek megtartva.

Terveink között szerepel továbbá
- Az éremművészek és a gyűjtők közötti közvetlen és rendszeres kapcsolat megteremtése
- A magyar éremművészet népszerűsítése érdekében előadásokat és kiállításokat szervezünk, melyeken általában egy-egy éremművész alkotásait ismertetjük
- Éremművészettel foglalkozó kiadványokat és publikációkat kívánunk megjelentetni és a Huszár-Procopius ismert katalógusának kiegészítését tervezzük, stb

Várjuk az éremkedvelők, gyűjtők, valamint éremművészek csatlakozását és szívesen látjuk az érdeklődőket havi összejöveteleinken is.Budapest, 2006. január


Az ÉKE
A cikkhez kapcsolódó termékek
Berán Lajos: gróf Batthyány Vilmos ÉKE 1926


Shopping Cart more
0 items
Questions?
email:numizmatika@gyujtokboltja.hu
Bestsellers
01.Veress D. Csaba: A balatoni csata - 1944-1945
02.Militaria - Történelmi ismertterjesztő kiadvány
03.Magyar Futár - válogatott cikkek 1941-1944
04.Seres Tóth Dezső: Rádiós voltam a Donnál
05.Józsa Béla: Egyetemisták az ostromgyűrűben
06.Török Benjámin: Háborús emlékek - Bombázók, csatarepülők 1940-45
07.Józsa Béla: Tigrisek az Ardennekben - 1944. december
08.Kadosa Árpád: Viszontlátásra, hadnagy úr!
09.Veress D. Csaba: Magyarország hadikrónikája 1944-1945 - 2 kötet!
10.Erdélyi főhadipénztár váltójegy tervezete 1849
Languages
Magyar English

Currencies
Newsletter
 
Subscribe to our newsletter!
Attention!

The presented items with totalitarian symbols are in the numismatic webshop solely for collection! The owner of the numismatics webshop distances himself from any kind of extremist views, which are connected with these symbols!

The coin shop continuously buys antiquities, which are covered by a total of numismatics:
hungarian and foreign coins (circulated coins, paper money, commemorative coins, specimen banknotes too), share certificates, bonds, debentures, lottery tickets, all kind of civil and military badges and awards, antique papers, appointment and donation documents, small miltary equipments, classic, modern and contemporary art medals, plaques, prize medals, statuettes, related literature, catalosg and historical books or additional coin collecting supplies related to the collection.

Complete collections, bequests survey, acquisition in the numismatics shop for cash!
Gyűjtőkboltja.hu numismatics webshop and coinshop: old coin - medals of the Hungarian Numismatic Collectors Society - paper money - banknote - commemorative medallion - historical securities - share - bond - debenture - lottery ticket - badge - award - medalist - plaque - award medal - statuette - vocational book - cataloge - Leuchtturm coin holders - album - gulden - cronen - pengő - forint - fillér - buying and selling - swap - barter


©2004 Powered by: Code to Market Kft., 3519 Miskolc, Trencséni utca 3.
Operator: Gyűjtőkboltja.hu - Numismatics and medal art - our Partner: Nudelman Numizmatika Ltd. - Coin and Medal Shop - numismatics collectors and hungarian numismatics specialist shop in Budapest