osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
For our foreign customers
Conditions of Use
Gradings and abbreviations
Partners
Contact Us
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
What's New? more
Boldogfai Farkas Sándor: Budapest Szfv. Tanulmányi versenye 1942
Boldogfai Farkas Sándor: Budapest Szfv. Tanulmányi versenye 1942
7000Ft
Tisza István életútja

Geszt, 1861. április 22. - Budapest, 1918. október 31.
politikus, miniszterelnök, az MTA tiszteletbeli tagja (1910); Tisza Kálmán fia.
Berlinben, Heidelbergben és Budapesten jogi és közgazdasági tanulmányokat végzett, majd öt évig a család bihari birtokán gazdálkodott. 1886-tól szabadelvű párti programmal képviselő, 1897-ben nagybátyja, Tisza Lajos grófi címét a király ráruházta. A Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank elnöke, több részvénytársaság igazgatósági tagja volt. Politikai pályája kezdetén felismerte, hogy a Monarchia előbb utóbb válságba, háborús konfliktusba keveredik és az erre való felkészülést sürgette. Ennek érdekében erélyes intézkedéseket kívánt a parlamenti ellenzék obstzukciós tevékenysége ellen. 1903. november 3. - 1905. június 18. közötti első miniszterelnöksége idején az újonclétszám növelését célzó törvényjavaslat ellen obstrukciót folytató ellenzék megfékezésére házszabályrevízió-tervezetet terjesztett be, s ezzel az ellenzéket ideiglenes meghátrálásra kényszerítette, majd az engedmény fejében a királynál kieszközölte II. Rákóczi Ferenc hamvai hazahozatalának engedélyezését. Mint a munkásmozgalom és az agrárszocialista mozgalmak elleni fellépés híve, erőszakkal elfojtotta az 1904. áprilisi országos vasúti sztrájkot. 1904. november 18-án erőszakkal keresztülvitte a házszabálymódosítás (lex Daniel) elfogadását, ez azonban pártjának bomlásához vezetett. Az 1905. januári választások során a koalícióba tömörült ellenzék legyőzte a kormánypártot, de Tisza még hónapokon át mint ügyvezető kormányelnök a helyén maradt. 1906-ban feloszlatta a Szabadelvű Pártot és maga is visszavonult a közvetlen politikai tevékenységtől. 1910-ig csak a főrendiház működésében vett részt. A koalició bukása után 1910. február 19-én a régi szabadelvű párti híveire támaszkodva megalapította a Nemzeti Munkapártot, amely a választáson nagy győzelmet aratott, amely tükrözte az uralkodó osztályok közötti erőviszonyban a burzsoázia javára beállott eltolódást. Ehhez az egyensúlyhoz mint a dualizmus hazai tartópilléréhez szilárdan ragaszkodott. Egyéniségére jellemző merevséggel szembeszegült minden reformtörekvésnek, különösen az általános választójog bevezetésének, mely e szövetség hatalmi helyzetét veszélyeztette. Herczeg Ferenccel együtt indította 1911-ben a Magyar Figyelő című politikai lapot. 1912. május 22-én a képviselőház elnökévé választották. Megbízatása másnap a korszak legnagyobb, - vérvörös csütörtök - néven ismert munkásmegmozdulását, sztrájkok sorát váltotta ki. Tisza június 4-én önkényesen elfogadtatta a véderőtörvényt, a következő napokban karhatalommal eltávolította a tüntető ellenzéki képviselőket. Június 7-én Kovács Gyula képviselő a parlamentben sikertelen revolveres merényletet kísérelt meg ellene. Megszavaztatta a háború esetére szóló kivételes intézkedéseket, a hadiszolgáltatásokat tartalmazó törvényeket. 1913. június 10-én kezdődő második miniszterelnökségére a közvetlen háborús készülődés jegyében került sor. A belső konszolidációt szolgálták a nemzetiségek egy részének, a horvátok és a román nagytőke megnyerésére irányuló kísérletei. 1913 októberében a Szerbia elleni erélyes fellépést javasolta. 1914 júliusában azonban, a szarajevói merénylet után a háború megindítása ellen foglalt állást, mert a nemzetközi erőviszonyokat ekkor kedvezőtlennek találta. Tartott az Erdélyt fenyegető román betöréstől és az esetleges győzelmet is a dualista berendezkedés fennmaradása szempontjából veszélyesnek ítélte. Amikor a német kormány a háború megindítását sürgette, feltétlen támogatásáról biztosítva a Monarchiát, s a bécsi uralkodó körök is a háború mellett döntöttek, a július 19-i minisztertanácson hozzájárult a Szerbiához intézendő, lényegében hadüzenetet jelentő ultimátum elküldéséhez. Háborús politikáját a német szövetséghez való ragaszkodás, a belső gazdasági és politikai erőknek a háború szolgálatába állítása jellemezte. Ellenezte IV. Károly a birodalom megmentése érdekében mérsékelt reformokkal kísérletező politikáját is, és amikor az ellenzék és az SZDP tüntetéseket szervezett ellene, a két tűz közé szorult. 1917. május 23-án kénytelen volt beadni lemondását. Június 15. után mint a debreceni huszárezred parancsnoka a frontra ment, pártjának vezetéséről azonban nem mondott le. 1918. október 31-én fegyveres katonák mint a háború és a régi rendszer egyik legfőbb megszemélyesítőjét, a demokratikus átalakulás ellenségét, budapesti lakásán agyonlőtték.

Főbb művei: Összes munkái (I - VI., Budapest, 1923 - 1937); Gróf Tisza István képviselőházi beszédei (I - IV., Budapest, 1930 - 1937).

forrás: Magyar Életrajzi Lexikon
A cikkhez kapcsolódó termékek
Bődy Kálmán: gróf Tisza István 1918


Shopping Cart more
0 items
Questions?
email:numizmatika@gyujtokboltja.hu
Bestsellers
01.Államadóssági kötvény Erdélyi Nyereménykölcsön 100 pengő 1941
02.Államadóssági kötvény Erdélyi Nyereménykölcsön 200 pengő 1941
03.Budapest-Tiszai Vasút elsőbbségi részvény 200 korona 1908
04.Dunántúli HÉV törzsrészvény 100 forint 1891 (SVK-CRO)
05.Erzsébet királyné Sanatorium Sorsjegykölcsön 5 korona 1904
06.Államadóssági kötvény Erdélyi Nyereménykölcsön 50 pengő 1941
07.Belgium kötvény 1000 frank 1935 - Antwerpen
08.Élet Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság 200 korona 1911
09.Első Dunavidéki Takarékpénztár 50 pengő 1930 Kiskőrös
10.Esztergomi Takarékpénztár részvény 100 forint 1875
Languages
Magyar English

Currencies
Newsletter
 
Subscribe to our newsletter!
Attention!

The presented items with totalitarian symbols are in the numismatic webshop solely for collection! The owner of the numismatics webshop distances himself from any kind of extremist views, which are connected with these symbols!

The coin shop continuously buys antiquities, which are covered by a total of numismatics:
hungarian and foreign coins (circulated coins, paper money, commemorative coins, specimen banknotes too), share certificates, bonds, debentures, lottery tickets, all kind of civil and military badges and awards, antique papers, appointment and donation documents, small miltary equipments, classic, modern and contemporary art medals, plaques, prize medals, statuettes, related literature, catalosg and historical books or additional coin collecting supplies related to the collection.

Complete collections, bequests survey, acquisition in the numismatics shop for cash!
Gyűjtőkboltja.hu numismatics webshop and coinshop: old coin - medals of the Hungarian Numismatic Collectors Society - paper money - banknote - commemorative medallion - historical securities - share - bond - debenture - lottery ticket - badge - award - medalist - plaque - award medal - statuette - vocational book - cataloge - Leuchtturm coin holders - album - gulden - cronen - pengő - forint - fillér - buying and selling - swap - barter


©2004 Powered by: Deninet Ltd., 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Operator: Gyűjtőkboltja.hu - Numismatics and medal art - our Partner: Pannonia Terra Numizmatika - Coin and Medal Shop - numismatics collectors and hungarian numismatics specialist shop in Budapest