osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
For our foreign customers
Conditions of Use
Gradings and abbreviations
Partners
Contact Us
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
What's New? more
241. Lórántffy Zsuzsanna Úttörőcsapat 1946-1976
241. Lórántffy Zsuzsanna Úttörőcsapat 1946-1976
4500Ft
Liszt Ferenc életútja

Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, Németország, 1886. július 31.
zeneszerző és zongoraművész
Első zenei nevelője atyja, Ádám, az Esterházy-uradalom gazdatisztje volt. Kilencéves korában lépett fel először Sopronban és Pozsonyban. 1821-ben Bécsben Czernynél és Salierinél tanult. Bécsi hangversenyein már nagy sikereket aratott. 1823-ban atyjával Franciaországba utazott, hogy a párizsi Conservatoire-on tökéletesítse tudását. Az intézet igazgatója, a zeneszerző L. Cherubini azonban idegen állampolgárságára hivatkozva felvételét visszautasította. Párizs második hazája lett, F. Paertől, majd A. Reichától zeneszerzést tanult s kapcsolatba került a párizsi szellemi élet számos jelentékeny alakjával (Chopin, Berlioz, Paganini, Lamartine, Lamennais, Heine, George Sand, Delacroix), kiknek társasága szellemi fejlődésére, munkásságára döntően hatott.
Hangversenyei iránt csakhamar nagy érdeklődés támadt. Hangversenyútjai során Franciaországon kívül Londonba és Svájcba is eljutott, 1835-ben a genfi konzervatórium tanára: Minden szellemi áramlat iránt fogékony volt s rokonszenvezett a haladó polgári mozgalmakkal. Áldozatkészségének számtalan bizonyosságát adta: a pesti árvízkárosultak javára hangversenyeket rendezett (1838), fedezte a bonni Beethoven-emlékmű felállítását (1839), alapítványt tett a pesti Nemzeti Zenede létesítésére (1840) stb.
Az 1840-es években már Európa-szerte ismert zongoraművész, kinek ünnepeltetése máig nem tapasztalt méreteket öltött. Párizsi, bécsi, római stb. koncertek után 1840 ben Pesten hangversenyezett, ahol először mutatkozott be mint karmester. Párizsban ismerkedett meg Richard Wagnerrel. 1842-ben Berlinben ünnepelték, majd európai útjai során Szentpétervárra is eljutott, 1843-ban Moszkvában és a lengyel városokban is adott hangversenyt.
Számos külföldi hangversenye után 1846-ban hazatért. Romániában és Erdélyben is járt. Az 1830-as években d\'Agoult grófné, majd Sayn-Wittgenstein Karolina hercegné volt az élettársa, kivel 1847-ben ismerkedett meg. Az előbbitől három gyermeke született, kik közül Cosima H. v. Bülow, majd R. Wagner neje lett.
1848-1861 között Weimarban a hercegi udvar karnagya. Erre az időre esik zeneszerzői munkásságának felvirágzása s ekkor köt életre szóló barátságot Richard Wagnerrel. Közben hazájával sem szakadtak meg a kapcsolatai. 1856-ban az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat, Pesten bemutatták Hungaria című szimfonikus költeményét. 1858-ban leköszönt a Weimarban elfoglalt karmesteri állásáról. 1861-ben elhagyta Weimart. Mivel zeneszerzői munkásságát az egyházi zenének kívánta szentelni, Rómába ment. Az 1860-as éveket javarészt Rómában töltötte, ahol mivel a hercegnével való házasságához a pápai engedélyt megszereznie nem sikerült - felvette a kisebb papi rendeket.
1865-ben Pesten a Nemzeti Zenede negyedszázados jubileumi ünnepségein mutatták be a Szent Erzsébet legendáját saját vezényletével. 1867-ben koronázási miséjének bemutatója ismét Pestre hozta. Ezt követően évről évre hazalátogatott, Pesten koncerteket adott mint karmester. 1869-től a nyarakat ismét Weimarban töltötte, ahol új tanítványok vették körül. 1872-ben szülőfalujába látogatott. 1873-ban Budapesten ünnepelték meg 50 esztendős művészi jubileumát a Krisztus-oratórium bemutatásával és ösztöndíj alapításával.
1875-ben reáruházták a budapesti Zeneakadémia elnöki tisztét, s ettől kezdve idejét megosztotta Budapest, Weimar és Róma között, s időről időre Bayreuthba is ellátogatott. A téli hónapokat töltötte Budapesten, ahová tanítványai éppen úgy elkísérték, mint Weimarba.
Egyik utazásán meghűlt, s tüdőgyulladás vetett véget életének. Liszt a 19. századi zeneművészetének egyik vezéralakja volt. Az ún. radikális romantika (Berlioz, Wagner stb.) képviselője és fáradhatatlan apostola, a berliozi programzene-elvnek folytatója és beteljesítője. Utolsó korszakának műveiben, minden megoldatlanságuk ellenére, olyan új eszközökre talált rá, olyan távlatokat nyitott meg, amelyekkel egyedül állt korának zeneszerzői között, s amelyek a 20. században elsősorban Bartók művészetében találtak igazi rokonságra és folytatásra. Mint zongoraművész máig csodált fokra fejlesztette a zongoratechnikát, játékának ellenállhatatlan ereje és szuggesztivitása, amelyről kortársak feljegyzései tanúskodnak, a legnagyobb előadóművészek közé helyezi.

Emlékét Weimarban és Budapesten (a Zeneművészeti Főiskolán) a Liszt Ferenc Múzeum őrzi (utóbbi helyen Liszt Ferenc Könyvtár is van). 1925-ben róla nevezték el a Budapesten működő Zeneakadémiát. A Hohenlohe-féle Liszt-alapítvány gondoskodott műveinek új, kritikai kiadásáról.
Az 1951-ben alapított Liszt-díj kiemelkedő előadóművészek jutalmazására 1952 óta évente (április 4-én) kerül kiosztásra. Emlékére 1933 óta Budapesten zenei versenyeket rendeznek.

Főbb művei:
Szimfonikus költemények:
A-dúr zongoraverseny (1839, 1849. 1857): ész-dúr zongoraverseny (1849, 1853); Haláltánc (1849, 1853, 1859); Fantázia magyar népdalokra (1852 ? ); Faust-szimfónia (1854 – 1857); Dante-szimfónia (1855 – 1856); Mephisto-keringő (1860);

Zongoraművek:
Egy utazó naplója (183536); Vándorévek (I. sorozat, 1836 – 1855, 2. sorozat, kb. 1838 – 1849, 3. sorozat, 1872 – 1877); Kromatikus galopp (1838); Magyar rapszódiák (1847 – 1885); Consolations (1849 – 1850); 2 polonaise (1851); Papagini-etüdők (1851); Transzcendentális etüdök (1851); h-moll szonáta (1852 – 1853); h-moll ballada (1853); Velence és Nápoly (1859); Két koncert-etüd (kb. 1863); Legendák (kb. 1863); Spanyol rapszódia (kb. 1863); Magyartörténelmi arcképek (1870 – 1885); Fantázia és fúga a B-A-C-H témára (1871 ? ); Csárdás macabre (1881 – 1882); Három elfelejtett keringő (1881 – 1883); a csárdás (1884) stb. –

Orgonaművek:
Ad nos, ad salutarem undam (fantázia és fúga, 1850); Weinen, klagen variációk (1863); B-A-C-H preludium és fúga (1870) stb.

Oratóriumok:
Szent Erzsébet legenda (1857 – 62); Christus (1866). – Misék: észtergomi mise (1855, 1858); Magyar koronázási mise (1866 – 1867); Requiem (1868, 1871). –

Dalok:
V. Hugo, H. Heine, Goethe, N. Lenau stb. költeményeire. –

Átiratok zongorára:
Összes műveinek gyűjteményes kiadása a Liszt-alapítvány gondozásában 1907-től került sajtó alá, csak részben jelent meg).

Írások:
F. Chopin (Paris, 1852; Vass Ottilia, 1873 és Kereszty István, 1921 fordításában); Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (Paris, 1859, magyarul: A cigányokról és a cigányzenéről Magyarországon, Pest, 1861); Gesammelte Schriften (I – VI., közreadta L. Ramann, Leipzig, 1880 – 1883); Liszt Ferenc válogatott írásai (Válogatta és bevezette Hankiss János, I – II., Bp., 1959). – Műveinek jegyzéke: saját összeállításban: Tematischer Katalog (Leipzig, 1855 és 1877); Friwitzer, L.: Chronologisch-systematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Fr. L.-s (Wien, 1887); Raabe, P.: Verzeichnis aller Werke L.-s; Raabe, P.: Fr. L. (1931)

forrás: Magyar Életrajzi Lexikon


Shopping Cart more
0 items
Questions?
email:numizmatika@gyujtokboltja.hu
Bestsellers
01.Budapest-Tiszai Vasút elsőbbségi részvény 200 korona 1908
02.Dunántúli HÉV törzsrészvény 100 forint 1891 (SVK-CRO)
03.Államadóssági kötvény Erdélyi Nyereménykölcsön 100 pengő 1941
04.Belgium kötvény 1000 frank 1935 - Antwerpen
05.Élet Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság 200 korona 1911
06.Első Dunavidéki Takarékpénztár 50 pengő 1930 Kiskőrös
07.Erzsébet királyné Sanatorium Sorsjegykölcsön 5 korona 1904
08.Esztergomi Takarékpénztár részvény 100 forint 1875
09.Hazai Bank Rt. részvény 5x40 pengő 1926
10.I. Ferdinánd denár 1535 K-B
Languages
Magyar English

Currencies
Newsletter
 
Subscribe to our newsletter!
Attention!

The presented items with totalitarian symbols are in the numismatic webshop solely for collection! The owner of the numismatics webshop distances himself from any kind of extremist views, which are connected with these symbols!

The coin shop continuously buys antiquities, which are covered by a total of numismatics:
hungarian and foreign coins (circulated coins, paper money, commemorative coins, specimen banknotes too), share certificates, bonds, debentures, lottery tickets, all kind of civil and military badges and awards, antique papers, appointment and donation documents, small miltary equipments, classic, modern and contemporary art medals, plaques, prize medals, statuettes, related literature, catalosg and historical books or additional coin collecting supplies related to the collection.

Complete collections, bequests survey, acquisition in the numismatics shop for cash!
Gyűjtőkboltja.hu numismatics webshop and coinshop: old coin - medals of the Hungarian Numismatic Collectors Society - paper money - banknote - commemorative medallion - historical securities - share - bond - debenture - lottery ticket - badge - award - medalist - plaque - award medal - statuette - vocational book - cataloge - Leuchtturm coin holders - album - gulden - cronen - pengő - forint - fillér - buying and selling - swap - barter


©2004 Powered by: Deninet Ltd., 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.
Operator: Gyűjtőkboltja.hu - Numismatics and medal art - our Partner: Pannonia Terra Numizmatika - Coin and Medal Shop - numismatics collectors and hungarian numismatics specialist shop in Budapest